بازدید کننده محترم  :

برای دانلود جدول محاسبه هزینه سفر روی لینک مقابل کلیک کنید ( جدول محاسبه هزینه سفر )

پس از  دانلود جدول محاسبه  هزینه  ( جدول محاسبه هزینه سفر ) ، شما با جدولی که تنها  چند خانه آن ( شامل خانه های مقابل هزینه سفر برای هر نفر- تعداد مسافر- تعداد اقساط و تعداد چک و نیزخانه مقابل پیش پرداخت پیشنهادی در تمام گزینه ها )  قابل ویرایش و ثبت عدد می باشد  همچنین  با 3 گزینه  در نوع پرداخت مواجه خواهید شد

در گزینه 1 شما با نوع پرداخت در قالب کلی و پیش پرداخت با شرایط چک شخصی مواجه می باشید

در گزینه 2  مبلغ پیش پرداخت بر اساس پیشنهاد شما  در شرایط کسر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده –

در گزینه 3  شرایط پرداخت بر مبنای کسر حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته  بر اساس توافق با متقاضیان خدمات می باشد.

شما می توانید بر اساس فیش حقوقی و توانایی پرداخت اقساط و نعداد انتخابی چک اقساط   ( یا همان تعداد اقساط  ) و یا مبلغ سقف تعیین شده در فرایند کسر از حقوق و با در نطر گرفتن مبالغ کارمزد خدمات محاسبه شده در گزینه های  موجود  ، نسبت به افزایش یا کاهش تعداد اقساط یا مبلغ پیش پرداخت پیشنهادی ، اقدام نمایید

در گزینه شماره 1  جدول ، مبلغ هر قسط یا تعداد چک ، مخصوص متقاضیانی می باشد که هزینه های خود را به صورت چک شخصی پرداخت  می نمایند و گاه علاقه مند هستند اقساط خود را دو ماه یا سه ماه یکبار در قالب چک شخصی پرداخت نمایند لذا مثلا برای اقساط 9 ماه 3 چک را انتخاب می نمایند ودر جدول محاسبه در بخش مخصوص ، مبلغ هرچک 2 یا 3 ماه یکبار ، محاسبه و درج خواهد شد . این بخش شامل متقاضیانی که از شیوه کسر از حقوق یعنی گزینه های 2 و 3  استفاده می نمایند نخواهد بود .