متقاضیان محترم سفرهای سیاحتی و زیارتی داخلی و خارجی  و یا دریافت کنندگان خدمات میتوانند با تکمیل فرم  زیر نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه تسهیلات سفر و خدمات  ، پیش ثبت نام نمایند .

تکمیل  مشخصات ضامن ، برای متقاضیانی که شرایط خرید با ضامن برای ایشان اعلام گردیده ، الزامی می باشد

برای تکمیل فرم به صورت آنلاین فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید 

فرم شماره 4 - اطلاعات کسر حقوق

 • YYYY dash MM dash DD
 • برای مثال 051 - 38450000
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل تصویر کارت ملی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید در صورت عدم دسترسی به فایل یا اسکنر با مراجعه به فروشگاه گوگل و یا بازار نرم افزار fastscaner را روی گوشی هوشمند خود نصب و با تنظیم روی بهترین کیفیت تصویر با نرم افزار مذکور ، تصویر اسکن و اصلاح شده را بارگذاری نمایید . توجه داشته باشید تصاویر فاقد کیفیت در فرایند ثبت نام پذیرفته نخواهد شد
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل آخرین حکم کارگزینی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل آخرین فیش حقوقی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
 • اطلاعات ضامن : در صورت عدم کفایت حقوق متقاضی اصلی

  تکمیل اطلاعات تمام بخشها الزامی است
 • YYYY dash MM dash DD
 • برای مثال 051 - 38450000
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل تصویر کارت ملی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل آخرین حکم کارگزینی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل آخرین فیش حقوقی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید