فرم شماره 5 - تعهد کسر از حقوق اداری

  • لطفا ابتدا فرم را پرینت ، و برابر با توافق انجام شده با انجمن ، اطلاعات درخواستی در فرم را تکمیل و امضا نموده و سپس اسکن و بارگذاری نمایید . از ارسال عکس فرم که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید