تکمیل قسمتهای ستاره دار در فرم ثبت نام آنلاین جهت فرهنگیان شاغل و بازنشسته الزامی است

فرم شماره 1- اطلاعات پیش ثبت نام

 • YYYY dash MM dash DD
 • برای مثال 051 - 38450000
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل تصویر کارت ملی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید در صورت عدم دسترسی به فایل یا اسکنر با مراجعه به فروشگاه گوگل و یا بازار نرم افزار fastscaner را روی گوشی هوشمند خود نصب و با تنظیم روی بهترین کیفیت تصویر با نرم افزار مذکور ، تصویر اسکن و اصلاح شده را بارگذاری نمایید . توجه داشته باشید تصاویر فاقد کیفیت در فرایند ثبت نام پذیرفته نخواهد شد
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل آخرین حکم کارگزینی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید
 • Max. file size: 5 GB.
  لطفا فایل آخرین فیش حقوقی و یا تصویر اسکن شده آن را بارگذاری نموده و از ارسال عکسی که با تلفن همراه گرفته شده خودداری فرمایید