بازنشستگان محترم کشوری با توجه به اطلاعات ذیل و مسیرهای اعلام شده می توانند از یارانه 370000 تومانی استفاده نمایند

بازنشستگان محترم کشوری جهت تکمیل فرم زیر و ارسال آن می توانند به قسمت فرم ها در سایت انجمن مراجعه و فرم شماره 3   را تکمیل و طبق دستور العمل اقدام نمایند

جهت مشاهده و ارسال فرم  اینجا را کلیک کنید