گردشگری سلامت

تسهیل شرایط سفر بیماران و امکان پرداخت هزینه های اسکان و درمان  در شرایط اقساط ، ایده ای جدید از سوی ما برای هموطنان و کارکنان سازمانها و ادارات طرف قرارداد

                       گردشگری سلامت برای سلامت ایرانیان

برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از خدمات مرتبط ، در شرایط اقساط  باما تماس بگیرید