بازدید کننده محترم

براساس توافق نامه منعقده با شهرداری مشهد و شرکت شهروند هشتم ، کارکنان شاغل و بازنشسته شهرداری مشهد ، امکان دریافت خدمات گردشگری و رفاهی  از سوی این انجمن را در قبال ارایه چک شخصی و در موارد خاص کسر از حقوق را خواهند داشت .

کارکنان مدکور پس از ارسال اطلاعات اولیه ، شامل نام و مقصد و تاریخ سفر . تلفن تماس  ، به تلگرام یا تلفن های  09151104566 یا 0364655699 و تایید سفر و  توافق هزینه ها ، الزاما می باید با مراجعه به شرکت شهروند هشتم ، نسبت به اخذ معرفی نامه  اقدام و سپس با مراجعه  به انجمن و تکمیل فرم های مربوطه و تبادل اسناد هویتی و مالی ، نسبت به دریافت مدارک سفر و قراردادمربوزه از دفتر مجری اقدام نمایند.

✅ تسهیلات گردشگری و سفر ویژه کارکنان محترم شهرداری مشهد در تابستان ۹۸

?تور داخلی: ۲۰٪ نقد،الباقی اقساط ۶ ماهه، با کارمزد ۱/۸% ماهیانه.
?تور خارجی: ۲۰٪ نقد، الباقی اقساط ۱۰ ماهه، با کارمزد ۱/۸% ماهیانه.
?تامین اقامت در کلیه نقاط کشور:
بدون پیش پرداخت ، اقساط ۳ ماهه ، کارمزد ۱/۸٪ کارمزد ماهیانه.

? همکاران محترم جهت دریافت معرفینامه می‌توانند با در دست داشتن مدارک( کپی حکم کارگزینی و کارت ملی) به دفتر شرکت شهروند هشتم مراجعه فرمایند.

☎️۳۷۱۳۶۸۴۵
? @Shahrvand8_News
? Shahrvand8.Mashhad.ir