تسهیلات گردشگری و رفاهی

درقالب اتما کارت توسعه تعاون

از ۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان

اقساط تا ۳۶ ماه

جهت ثبت نام کارت و طی مراحل مرتبط ،  اینجا را کلیک کنید یا  به آدرس www.etma.ir مراجعه و با طی مراحل ثبت نام ، کارت خود را دریافت و از خدمات مورد تقاضا در حوزه سفر و سایر بخشهای طرح سفر یار بهره مند شوید. با داشتن این کارت و مراجعه به انجمن می توانید از خدمات گردشگری ، رفاهی وسوغات ، درمانی ،گردشگری سلامت ،  خرید و سایر نیازها برخوردار شوید

انجمن گردشگری پارس

حامی توسعه زیرساختهای گردشگری