گردش … ضیافت …‌ خانواده

طرح جدید انجمن

با هدف تقویت نشاط خانواده و کمک به توسعه گردشگری
طرح استفاده از رستوران

تقسیط هزینه های صرف غذا در رستوران ها و فست فود های طرف قرارداد

بدون تغییر قیمت و کیفیت درشرایط اقساطی

ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی

فرهنگیان شاغل وبازنشسته

حقوق بگیران بانکهای :
رفاه . ملی .صادرات

جهت مراسم خانوادگی و رسمی

بدون چک

کسراز حقوق

بدون نامه کسر از حقوق ادارات

جهت کسب اطلاعات ؛ نام و شماره تماس و نوع درخواست خود را به تلفن
۰۹۱۵۱۱۰۴۵۶۶
یا
۰۹۳۶۴۶۵۵۶۹۹

تلگرام یا پیامک نمایید و منتظر

تماس همکاران ما باشید

انجمن گردشگری پارس