به منطور توسعه فرایند اطلاع رسانی و آگاهی سازی و نیز حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و محصولات مرتبط با حوزه گردشگری اعم از تجهیزات و ملزومات مرتبط ، انجمن  اقدام  به عقد تفاهم با کانون تبلیغ نماهنگ نموده تا با کمک گرفتن از توانایی های تبلیغاتی و رسانه ای  این مجموعه ، به معرفی کالا و خدمات در قالب ابزار در اختیار کانون مذکور اعم از بیلبورد یا رسانه مکتوب و دیجیتال و سایر روشها در فضای مجازی و بصری نماید وعلاوه بر آن فرصت نمایش و حضور در نمایشگاه ها و عرصه های بازرگانی را برای تولید کنندگان صنایع دستی و تولیدات بومی محلی و سایر عرصه ها فراهم آورد ،
لینک زیر نمونه ای از امکان ثبت سفارش کالا و محصول است که برای مثال می تواند در عرصه محصولات صنایع دستی و سوغات و موارد مشابه حتی در اقصی نقاط مناطق دورافتاده  و کمتر برخوردار، تولید کنندگان را به مسافران و متقاضیان مرتبط سازد و با معرفی انجمن ، این گروه می توانند محصولات خود را توزیع و برابر سفارش بهینه سازی و بهبود کیفیت نمایند و از طریق درگاه های پرداخت پیش بینی شده به منابع مالی و وجه کالای خود به صورت مستقیم یا به واسطه انجمن برخوردار گردند ..

نمونه فرم  درخواست  کالا  و محصول  از کانون نماهنگ

سفارش محصول موسسه تبلیغ بازرگانی نماهنگ

تست
  • قیمت: 20,000 ریال
  • قیمت: 40,000 ریال تعداد/مقدار :
  • قیمت: 20,000 ریال تعداد/مقدار :
  • 0 ریال